Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op “ Oosterwold wandelingen”, de toegang en het gebruik van de website www.oosterwoldinfo.site, het contactformulier, e-mail en de wandelingen.

Door van deze website gebruik te maken en/of u in te schrijven op één of meerdere producten en/ of diensten van “ Oosterwold wandelingen” gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden “ Oosterwold wandelingen” editie 2022

Oosterwold architectuurwandeling en/of Groene Kathedraal.

 1. Definities
  1. Oosterwold architectuurwandeling: Wandeling georganiseerd door “ Oosterwold wandelingen”
  2. Groene kathedraal: Wandeling georganiseerd door “ Oosterwold wandelingen”
  3. Winkels en horeca: Winkels en/of horeca in Oosterwold die worden aangedaan of zoals deze via e-mail zijn bevestigd.
  4. Wandelaar: Personen waarvan deelname aan een wandeling voor één van de wandelingen van “Oosterwold wandelingen” bevestigd is.

 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
  1. Op alle met “Oosterwold wandelingen” gesloten overeenkomsten met betrekking tot een wandelingen georganiseerd door “Oosterwold wandelingen” zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door “Oosterwold wandelingen” uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst
  1. De overeenkomst komt tot stand, door aankoop en betaling van één van de wandelingen van “Oosterwold wandelingen” hetzij besteld via de website of rechtstreeks via één van de medewerkers van “Oosterwold wandelingen”.
 4. Prijs
  1. “Oosterwold wandelingen” heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.
  2. Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de email overeengekomen prijs. Betaling vindt plaats door betaling voor aanvang van de wandeling aan de gids.
  3. De vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen.
 5. Privacy
  1. Op de website of via de email worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door “Oosterwold wandelingen” uitsluitend verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de wandelingen en om U daarover te kunnen informeren.
  2. Als u na de wandeling geen prijs meer stelt op verdere communicatie, dan kunt u dit melden via het contactformulier op https//oosterwoldinfo.site .
  3. “Oosterwold wandelingen” houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
  4. De Bezoeker stemt er mee in dat hij of zij gefotografeerd en/of gefilmd kan worden tijdens de wandeling. En dat dit fotografisch materiaal (met uw goedkeuring) voor promotionele doeleinden kan worden gebruikt.
 6. Annuleren van een wandeling
  Over annuleren doen wij niet moeilijk. We boeken een wandeling gratis om naar elke andere datum, dit gaat in overleg.
 1. Aansprakelijkheid
  1. “Oosterwold wandelingen” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of kosten die zijn voortgevloeid als gevolg van de wandeling.
   1. Afhankelijk van het weer kan het zijn dat delen van de wandeling modderig zijn, De wandelaar zorgt zelf voor gepaste kleding en wandelschoenen.
   2. Mogelijke schade aan foto/film en andere apparatuur dient door de wandelaar zelf te worden verzekerd.
  2. “Oosterwold wandelingen” gaat er vanuit dat u medisch in staat bent om een paar uur te wandelen. “ Oosterwold wandelingen” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen volbrengen van de wandeling en eventuele kosten voor medische hulp.
  1. Er kan altijd iets gebeuren, daarom zijn onze gidsen medisch getraind (reanimatie, EHBO)
  2. “ Oosterwold wandelingen” is niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie op de website van “ Oosterwold wandelingen”

Als er sprake is van een inschrijving voor meerdere personen, dan zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op al deze wandelaars, en gaat “Oosterwold wandelingen” er van uit dat de organisator de andere wandelaars hiervan op de hoogte heeft gesteld.